• LINE ID @elleroom
  • NARS Final Cut
  • ค่าส่ง
  • โอนเลย
  • whatsapp
  • โอนแล้วรบกวนแจ้ง

ขอบเขตความรับผิดชอบ กรณีสินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง

ตามนโยบายสากลความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค้า/ผู้ขาย

ทั้ง Ebay,Yahoo,Gmarket,Amazon และร้านค้าออนไลน์ส่่วนใหญไม่ครอบคุมในจุดนี้ครับ กรณีเดียวหากผู้ซื้อต้องการให้ครอบคลุมความเสียหายเหล่านี้ต้องซื้อประกันครับ หากการซื้อประกันความเสียหายต่อสินค้ารบกวนติดต่อพนักงานครับ 


I always obtain proof of postage and we CANNOT be held personally responsible for any loss or damage to the item once posted.


มีข้อสงสัยในการสั่งซื้อ?
อีเมล์ รายการของที่ต้องการพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ contact@elleroom.com ได้เลยนะคะ